O konkursie

Zakończył się pierwszy etap tegorocznej edycji konkursu.

W dniu 7 lutego 2018 r. rozpoczął się jego drugi etap – zostało do niego zakwalifikowanych 121 uczestników, którzy otrzymali największą liczbę punktów w etapie pierwszym. Osoby te otrzymają zawiadomienia o kwalifikacji drogą elektroniczną.

W czasie jego trwania należy rozwiązać trzy zadania uwzględniające etap kwalifikacji, ewidencji i oceny decyzji jednostki co do podjętych przez nią działań. Dwa dodatkowe zadania uzupełniające sprawdzą wiedzę teoretyczną, opartą na analitycznym myśleniu i wyciąganiu wniosków, z uwzględnieniem zapisów polityki rachunkowości.

Gra konkursowa będzie trwać od 7 lutego 2018 r. do północy 15 marca 2018 r.

Gratulujemy najlepszym!

Organizatorzy Konkursu

Dlaczego warto?

Justynie Barteli, Dorocie Kosackiej oraz Sławomirowi Heciakowi – finalistom edycji 2017 – to się udało!

Teraz czas na Ciebie!

Droga na szczyt nie będzie łatwa, ale jej uwieńczeniem będzie prestiżowy tytuł LIDERA KSIĘGOWOŚCI 2018 oraz wartościowe nagrody.

Konkurs jest także szansą na podniesienie swoich kompetencji. Udział w nim mobilizuje do poznania i zgłębienia wielu aspektów prawa – także takich, z którymi na co dzień nie ma się do czynienia lub które nigdy wcześniej nie były zgłębiane, a tym samym przed naszymi uczestnikami otwierają się nowe możliwości i szerokie perspektywy zawodowe.

Emocje będą nam towarzyszyły do kwietnia 2018 r. Przyłącz się do nas!

Jak zostać Liderem Księgowości?

Pierwszy i najważniejszy krok to podjęcie decyzji o udziale w konkursie i rejestracja na stronie www.liderksiegowosci.pl.

Pobierz regulamin konkursu

Konkurs składa się z trzech etapów:

W pierwszym etapie konkursu uczestnicy muszą rozwiązać test sprawdzający wiedzę teoretyczną z zakresu rachunkowości, podatków i prawa pracy, za pośrednictwem strony internetowej konkursu. Test zawiera 50 pytań, do których można podejść tylko raz. Aby zwiększyć szansę wygrania konkursu, uczestnik może rozwiązać aż trzy testy. Pierwszy test będzie dostępny od 2 do 30 listopada 2017 r., drugi – od 1 do 31 grudnia 2017 r., a trzeci – od 1 do 31 stycznia 2018 r.

Integralną częścią pierwszego etapu wraz z testem zawierającym 50 pytań jest ankieta, która ma na celu lepsze zrozumienie potrzeb, problemów i wyzwań stojących przed księgowymi. Za jej wypełnienie uczestnik otrzyma 5 dodatkowych punktów liczonych do ogólnej liczby punktów uwzględnianej przy kwalifikacji do drugiego etapu konkursu.

100 uczestników, którzy otrzymają największą liczbę punktów, zostanie zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. W czasie jego trwania uczestnicy będą musieli rozwiązać zadanie sytuacyjne. Ten etap konkursu odbędzie się w lutym i marcu 2018 r. 


Wyłącznie 10 najlepszych graczy dotrze do ostatniego – trzeciego etapu. Finaliści konkursu spotkają się na indywidualnych rozmowach z Jury konkursu, które wyłoni zwycięzcę konkursu.  Rozmowy z Jury odbędą się przed uroczystą Galą Finałową, która będzie mieć miejsce w Warszawie w kwietniu 2018 r.

Poprzednia edycja - Lider Księgowości 2017
Organizator
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Patronat honorowy
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Polska Izba Biegłych Rewidentów
Partnerzy merytoryczni
LEX Navigator Procedury Podatkowe
Vademecum Głównego Księgowego
Przegląd Podatkowy
Controlling i Zarządzanie
Partnerzy
Uczelnia Łazarskiego
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Chocolissimo
Patroni medialni
podatki.ABC.com.pl
Back to Top