O konkursie

Wystartowała VII edycja konkursu „LIDER KSIĘGOWOŚCI” na najlepszego merytorycznie księgowego w Polsce.

Księgowy to zawód przyszłości. Sprostanie najwyższym standardom i poznawanie wciąż nowych przepisów prawa wymaga od księgowych ustawicznego kształcenia i doskonalenia. Nowoczesny księgowy coraz częściej staje się doradcą czy partnerem biznesowym firmy, a jego szerokie kompetencje zawodowe zapewniają klientowi kompleksową usługę. W naszym konkursie oprócz wiedzy merytorycznej ważne jest także wykazanie, że posiada się kompetencje lidera, czyli przywódcy. W trakcie rozmów z Jury konkursu będziemy oceniać także ten – równie ważny, co wiedza fachowa – aspekt nowego Lidera Księgowości.

Dlaczego warto?

Justynie Barteli, Dorocie Kosackiej oraz Sławomirowi Heciakowi – finalistom edycji 2017 – to się udało!

Teraz czas na Ciebie!

Droga na szczyt nie będzie łatwa, ale jej uwieńczeniem będzie prestiżowy tytuł LIDERA KSIĘGOWOŚCI 2018 oraz wartościowe nagrody.

Konkurs jest także szansą na podniesienie swoich kompetencji. Udział w nim mobilizuje do poznania i zgłębienia wielu aspektów prawa – także takich, z którymi na co dzień nie ma się do czynienia lub które nigdy wcześniej nie były zgłębiane, a tym samym przed naszymi uczestnikami otwierają się nowe możliwości i szerokie perspektywy zawodowe.

Emocje będą nam towarzyszyły do kwietnia 2018 r. Przyłącz się do nas!

Jak zostać Liderem Księgowości?

Pierwszy i najważniejszy krok to podjęcie decyzji o udziale w konkursie i rejestracja na stronie www.liderksiegowosci.pl.

Pobierz regulamin konkursu

Konkurs składa się z trzech etapów:

W pierwszym etapie konkursu uczestnicy muszą rozwiązać test sprawdzający wiedzę teoretyczną z zakresu rachunkowości, podatków i prawa pracy, za pośrednictwem strony internetowej konkursu. Test zawiera 50 pytań, do których można podejść tylko raz. Aby zwiększyć szansę wygrania konkursu, uczestnik może rozwiązać aż trzy testy. Pierwszy test będzie dostępny od 2 do 30 listopada 2017 r., drugi – od 1 do 31 grudnia 2017 r., a trzeci – od 1 do 31 stycznia 2018 r.

Integralną częścią pierwszego etapu wraz z testem zawierającym 50 pytań jest ankieta, która ma na celu lepsze zrozumienie potrzeb, problemów i wyzwań stojących przed księgowymi. Za jej wypełnienie uczestnik otrzyma 5 dodatkowych punktów liczonych do ogólnej liczby punktów uwzględnianej przy kwalifikacji do drugiego etapu konkursu.

100 uczestników, którzy otrzymają największą liczbę punktów, zostanie zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. W czasie jego trwania uczestnicy będą musieli rozwiązać zadanie sytuacyjne. Ten etap konkursu odbędzie się w lutym i marcu 2018 r. 


Wyłącznie 10 najlepszych graczy dotrze do ostatniego – trzeciego etapu. Finaliści konkursu spotkają się na indywidualnych rozmowach z Jury konkursu, które wyłoni zwycięzcę konkursu.  Rozmowy z Jury odbędą się przed uroczystą Galą Finałową, która będzie mieć miejsce w Warszawie w kwietniu 2018 r.

Poprzednia edycja - Lider Księgowości 2017
Organizator
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Patronat honorowy
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Partnerzy merytoryczni
LEX Navigator Procedury Podatkowe
Vademecum Głównego Księgowego
Przegląd Podatkowy
Controlling i Zarządzanie
Partnerzy
Uczelnia Łazarskiego
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Polska Izba Biegłych Rewidentów
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Patroni medialni
podatki.ABC.com.pl
Back to Top